Back
Nederlandse Genealogie Community
Idskje's Genealogie

     Idskje's Genealogie
Genealogie van Idskje Smits met forum. Meest voorkomende namen: Schotanus, Smits, Plantinga, Visser, Hylarides, van der Honing, Hoekstra, van der Meulen, van der Veer, Bouma, Hilarides, Folkertsma, de Lange, van Lottum, Lycklama Nijeholt, Schaper, Schotanus Stercommunitya, Folkerts, Munniksma, Geertsma, Zietsma, de Koe, Krul, Canter Visscher, Plantenga, Jelsma, Veersma, Wybrands. (ENGLISH/NEDERLANDS)

Genealogische website over het onderzoek naar de oorsprong van de familie Bakker uit West-Friesland

"Great page on the Family Pelgrim and Pilgram in the Netherlands"

Nederlandse Genealogie Community
Community voor Genealogen die in hoofdzaak hun voorouders zoeken in Nederland. 
Ad