+ ADD YOUR SITE (1 members)

advertisement

Click Member link to see site in tvFörskolornas community + ADD YOUR SITE (1 members)
En webbcommunity som samlar förskolor och förskoleresurser från hela Sverige. {;}Idéen är att få ett utbyte av idéer för verksamheten, fortbildning, uteckling av hemsidorna och mycket mer.

Barndomslandet
Om att möta och fostra barn i förskoleåldern. Intressant läsning för föräldrar och alla som arbetar med barn. Om positiv fostran, pedagogik, barns utveckling 1-5 år, att börja i förskola och mycket me ...

Ad